top of page
 1. Предпоставки

 • Минимална възраст 18 години

 • Знания по немски език (мин. ниво A2/B1)

 • Свидетелство за съдимост не по-старо от 3 месеца (с официално заверен превод)

 • Сертификат за болногледач и опит са предимство

2. Кандидатстване

 • CV с актуална снимка на bewerbung@2care4you.at

 • Изясняване на детайли (лично представяне, продължителност на турнуса, пристигане…)

3. Приемане в нашата картотека

 • Посредничество при подходящ клиент в Горна Австрия

 • Пътуване с автобу

4. Начало на обгрижването

 • През първите 6 седмици след  началото на вашата дейност  ние ще посетим семейство три пъти, за да видим как се чувствате.

 • След това ще се виждаме, според тарифата на семейството от 1 до 3 пъти на тримесечие

bottom of page