1. Предпоставки

  • Минимална възраст 18 години

  • Знания по немски език (мин. ниво A2/B1)

  • Свидетелство за съдимост не по-старо от 3 месеца (с официално заверен превод)

  • Сертификат за болногледач и опит са предимство

2. Кандидатстване

  • CV с актуална снимка на bewerbung@2care4you.at

  • Изясняване на детайли (лично представяне, продължителност на турнуса, пристигане…)

3. Приемане в нашата картотека

  • Посредничество при подходящ клиент в Горна Австрия

  • Пътуване с автобу

4. Начало на обгрижването

  • През първите 6 седмици след  началото на вашата дейност  ние ще посетим семейство три пъти, за да видим как се чувствате.

  • След това ще се виждаме, според тарифата на семейството от 1 до 3 пъти на тримесечие