top of page

„Шефът на фирмата е много мил и познава много добре нещата. 2 дни след началото, беше доставено болнично легло за домашна грижа, което много улесни работата“.


Ioana R.

bottom of page